Advokátska kancelária JUDr. Repková

Advokátska kancelária JUDr. Repková - advokát

profil

Detailná znalosť domáceho právneho prostredia umožňuje efektívne riešiť spektrum právnych otázok. Medzi klientov, ktorí sa na advokátsku kanceláriu s dôverou obracajú, patria tak obchodné spoločnosti ako aj fyzické osoby.
Poskytujeme širokú ponuku právnych služieb v odbore obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, rodinné právo, exekučné právo, trestné právo. V neposlednom rade úzko spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré poskytujú služby pri realizácií dobrovoľných dražieb. Zaoberáme sa sporovými aj nesporovými vecami, spisovaním zmlúv a listín o právnych úkonoch, poskytujeme písomné aj ústne konzultácie, vypracovávame právne rozbory. Podľa želania klienta zabezpečujeme listiny , úradné dokumenty , tlačivá a zastupujeme klientov pri styku s úradmi.
Klientovi je kanceláriou poskytnutá právna pomoc a poradenské služby s prihliadnutím na jeho potreby a časové možnosti. Pri riešení problémov a prípadov prihliadame na osobné potreby klienta s cieľom ponúknuť rýchle a cenovo výhodné poradenstvo.

právne služby

Advokátska kancelária disponuje rozsiahlymi možnosťami ako zabezpečiť pre svojich klientov komplexný rozsah právnych služieb, a to najmä v nasledovných oblastiach:


obchodné právo

občianske právo

pracovné právo

rodinné právo

exekučné právo

trestné právo

kontakt

  • Advokátska kancelária JUDr. Ingrid Repková - advokát
  • office - Floriánska 19
  • Košice
  • ADVOKATKA